Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

  • Hiện nay, vấn đề bảo mật thông tin đã trở thành vấn đề nóng trên tất cả các diễn đàn, điều này không chỉ gây khó khăn cho các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và giao dịch mà còn gây nên những phiền toái vượt ra ngoài tầm kiểm soát của hệ thống.
  • Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin khách hàng của saffronviet.vn như một lời cam kết với mong muốn nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn thông tin của các cá nhân, tổ chức khi tham gia truy cập hoặc giao dịch trực tiếp trên website// saffronviet.vn. Chúng tôi hiểu bảo vệ và sử dụng hợp lí thông tin của bạn cũng chính là bảo vệ lòng tin và sự yêu mến của bạn dành cho chúng tôi.
  • Phạm vi thu thập bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ mail

2. Phạm vi sử dụng thông tin

saffronviet.vn có quyền sử dụng hợp pháp các thông tin cá nhân của khách hàng trong các trường hợp để đảm bảo quyền lợi của quý khách như:

  • Thông báo các thông tin về dịch vụ quảng cáo, các chương trình khuyến mãi… đến khách hàng theo nhu cầu và thói quen của quý khách khi truy cập.
  • Liên lạc và hỗ trợ khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
  • Phát hiện và ngăn chặn ngay lập tức các hành vi can thiệp hoặc giả mạo thông tin khách hàng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

saffronviet.vn sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập thông tin hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

  • Địa chỉ: 176 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 0368.036.054

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khách hàng có quyền yêu cầu chấm dứt, tiếp cận và chính sửa thông tin cá nhân của mình bằng việc liên hệ trực tiếp tới saffronviet.vn qua điện thoại: 0368.036.054 email: saffronviet.vn@gmail.com  hoặc truy cập vào đường link do cung cấp saffronviet.vn

6. Thời gian lưu trữ thông tin

saffronviet.vn.vn sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập thông tin hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp

7. Những người tiếp cận được thông tin cá nhân khách hàng

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó chỉ có  saffronviet và chính khách hàng đó mới có quyền tiếp cận các thông tin của khách hàng khi khách hàng truy cập vào website: saffronviet.vn.vn. Trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

Liên lạc theo hotline 0368.036.054 hoặc đến trực tiếp đến địa chỉ: 176 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Hồ Chí Minh, khi phát hiện dấu hiệu sử dụng trái phép hoặc vượt quá mục đích thu thập thông tin, Tất cả các khiếu nại sẽ được công ty giải quyết trên nguyên tác thượng lượng nếu không được sẽ giải quyết theo quy định pháp luật , thời gian thông báo gải quyết khiếu nại trong vòng 4 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin khiếu nại.